SAUNA OG OMKLÆDNING     Sauna and Changing Rooms 

Scroll down for English

Sauna:

Vinterbad Bryggen har to saunaer, der er tændte fra kl. 6.00 - 22.00 hver dag i hele sæsonen. Både damer og herrer kan benytte begge saunaer.

Saunaen i skurvognen tættest Langebro er en snakkesauna - dvs. medlemmer må snakke sammen (selvfølgelig med hensyn til øvrige tilstedeværende).

Saunaen i den midterste vogn anvendes hovedsaglig til gus- og som stillesauna - dvs. når der ikke afholdes gus, er det en stillesauna. Undtagelsen er weekenderne, hvor der må snakkes i begge saunaer fra kl. 12-22. Man kan se hvornår der afholdes gus i aktivitetskalenderen her på hjemmesiden - gus annonceres altid senest ved midnat dagen før afholdelse. 

Saunaovn:

Det er IKKE tilladt at hælde vand eller dufte på saunaovnene, medmindre man er uddannet VB-gusmester, da det kan ødelægge ovnene.

Man bruger boosterknappen for at aktivere saunaen (den er aktiveret, når den lyser rødt). Tryk på boosterknappen inden du benytter saunaen. Boosterknappen er placeret på skabet i højre side i omklædningrummene i saunavognene. Læs mere om boosterknappen under Driftsinformation

Omklædning:

Den trejde vogn (tættest på Kulturhuset) er en omklædningsvogn med henholdsvis herrer- og dameomklædning. Der er brusere i de to skurvogne m saunaer.

I alle vogne er der små aflåselige skabe til personlige ejendele (på eget ansvar). Nøglerne må ikke tages med i bassinet (wirerne tåler ikke saltvand).


ENGLISH

Saunas:

Vinterbad Bryggen has two saunas which are accessible from 6am -10pm every day during our season. Both women and men can use both saunas. 

The sauna in the trailer closest to Langebro (north) is a conversation sauna - here you may talk, but please be considerate towards other members.

The sauna in the middle trailer is used for saunagus and as a quiet sauna: when there is no saunagus, it is a quiet sauna. The exception is on weekends, where you can talk in both saunas from 12-22. You can check if and when saunagus will take place by viewing the events calendar here on our homepage - saunagus is always announced by midnight the day before at the latest. 

Sauna Heaters:

You are NOT allowed to pour water or fragrances on the sauna heaters, unless you are a Vinterbad Bryggen-trained gusmester (in connection with a saunagus event), as this can destroy the heating elements. 

If the sauna is cold, you can activate the heater by pressing the booster button - this can be found on the right hand side of the cupboard in the entré, just outside the sauna. You can read more about the booster button under 'Driftsinformation'.

Changing Room Trailer:

The third trailer (closest to Kulturhuset/south) contains men's and women's changing rooms. Showers can be found in the sauna trailers next to the toilet.

In all trailers, there are small lockers for personal belongings (phone, keys etc.). If you use these, please leave the locker keys safely in the sauna while you are bathing - the key wires do not tolerate salt water.