SAUNA OG OMKLÆDNING 

 

Sauna:

Vinterbad Bryggen har to saunaer, som er tændte fra kl. 6.00 - 22.00 hver dag i hele sæsonen.

Både damer og herrer kan benytte begge saunaer.

Saunaen i vognen til venstre (tættest mod Langebro/væk fra Kulturhuset) har stilletider hver mandag, onsdag og fredag fra kl. 19.00 - 21.00, hvilket betyder, at der i disse tidrum ikke må tales. 

 

Saunaovn:

Det er IKKE tilladt at hælde vand/dufte på saunaovnene, medmindre man er medlem af Vinterbad Bryggens gusmestergruppe!

 

Boosterknap:

Man bruger boosterknappen for at aktivere saunaen (den er aktiveret, når den lyser rødt). Tryk på boosterknappen inden du benytter saunaen.

Boosterknappen er placeret på skabet i højre side i omklædningrummene i saunavognene.

 

Omklædning:

Saunavognen til venstre (tættest mod Langebro) har et lille område til dameomklædning og saunavognen til højre (tættest mod Kulturhuset) et lille område til herreomklædning. Der er et bad tilknyttet disse omklædningsområder.

De to vogne tættest på Kulturhuset er indrettet med større omklædningsområder til henholdsvis herrer og damer. 

I alle omklædningsområder/vogne er der små aflåselige skabe til personlige ejendele (på eget ansvar).

I begge saunavogne er der et toilet.