NØGLEARMBÅND               Key Wristbands

(Scroll down for information in English)

Husk at du ALTID skal bære dit medlemsarmbånd synligt. Du må ikke benytte faciliteterne inden du har modtaget dit medlemsarmbånd.

Remember to ALWAYS wear your blue wristband. You may not use the facilities before you have received your wristband.  

 

Hvordan får jeg mit nøglearmbånd:

Når du modtager en kvittering for betaling, skal du - for at få dit nøglearmbånd tilsendt - sende en mail med din kvittering samt følgende 6 oplysninger til vinterbadbryggennoegle@gmail.com (gerne i opstillede rækkefølge):

 1. Telefonnummer
 2. Navn (Fulde navn)
 3. Vej/gadenavn (ikke nummer eller sal, KUN vej/gadenavn)
 4. Postnummer
 5. Mailadresse
 6. Find din GLS pakkeshop og dit PakkeShop-ID ved at klikke her (Skriv GLS-shoppens ID-nummer IKKE adressen)

 

Hvis jeg - som eksisterende medlem - har mistet mit nøglearmbånd:

 • Du kan få en ny nøgle ved at skrive til vinterbadbryggennoegle@gmail - anmod om en ny nøgle til eksisterende medlem. Husk at skrive dit fulde navn!
 • Du vil derefter modtage en faktura pr. mail, som du skal betale. Det koster 200 kr. at få en ny nøgle.
 • Dernæst følger du punktet: "Hvordan får jeg mit nøglearmbånd" ovenfor.

 

Hvis mit nøglearmbånd ikke virker:

 • Tjek om andres nøglearmbånd virker, da det kan skyldes strømsvigt og derfor ikke har noget med din armbånd at gøre.
 • Tjek om du har betalt dit kontingent, ved at logge ind på hjemmesiden og se din regning i højre hjørne.
 • Det kan også være, at din nøgle skal aktiveres på hovedboksen på havnebadet:
  Du skal sætte din nøgle på indgangsdøren til Havnebadet i minimum 10 sek.,
  (så længere end hvis du bare skulle åbne lågen). Herefter
  kan du benytte dig af skurvognene.

 • Skriv til vinterbadbryggennoegle@gmail.com

 

Regler for nøglearmbånd: 

 • Dit nøglearmbånd er til privat brug og må ikke lånes ud eller overdrages til andre. Brydes dette vil dit nøglearmbånd blive lukket/mister du dit medlemskab.
 • Afhenter du ikke dit nøglearmbånd til tiden i din valgte GLS-pakkeshop, vil du blive opkrævet 200 kr. for tilsendelse af nyt armbånd.
 • Hvis du ikke bestiller dit første nøglearmbånd inden for samme sæson som du har tilmeldt dig, vil det koste 200 kr. at få tilsendt det.

MEMBER'S WRISTBAND/KEY (English)

I am a new member. How do I get my wristband?:

Once you've received a receipt for the payment after registration, you need to send an email with your receipt, including the following 6 details to vinterbadbryggennoegle@gmail.com, in order to have your wristband sent to you.

Please include (in this order):

 1. Your telephone number
 2. Your full name
 3. Your street name (just the name, not the house/floor number)
 4. Postcode
 5. Email address
 6. Find your nearest 'GLS pakkeshop' and your Pakkeshop-ID by clicking here (Write the GLS-shop's ID-number - not the address)

I'm an existing member, and have lost my wristband:

 • You can get a new wristband by writing to vinterbadbryggennoegle@gmail - request a new key as an existing member. Please remember to include your full name. 
 • After that you will receive an invoice that you need to pay. A replacement key costs 200kr.
 • Finally, follow the steps under 'I am a new member. How do I get my wristband?', as listed above.

My wristband doesn't work:

 • Check whether other members' wristbands are working - it may be due to a technical problem (like a power outage), and not a fault with the wristband itself. Check the yellow 'driftstatus' box on the homepage.
 • Check whether you have paid your membership fee. Log into the website and view your payments in the right hand corner. 
 • Try to activate/update your key on the entrance gate to the harbour bath (on the left side) by holding it against the electronic key reader. You should be able to use your key at the sauna doors afterwards. 

 • Write to vinterbadbryggennoegle@gmail.com

Rules relating to your wristband:

 • Your wristband is ONLY for your own private use and may not be loaned or given to anyone else. You risk losing your membership if this rule is not respected. 
 • If you don't collect your wristband from your chosen GLS shop within the given time frame, it will cost 200kr to get another wristband sent to you.  
 • You need to order your first wristband within the same season in which you signed up. Otherwise, it costs 200kr to have one sent to you at a later date.