INDFØRSEL AF VENTELISTE

 

I januar 2019 rundede Vinterbad Bryggen 3.200 medlemmer, hvorfor foreningen indførte et foreløbigt medlemsloft. Beslutningen blev truffet, fordi foreningen gerne ville værne om nuværende medlemmer; der skal være tilstrækkelig plads til alle, og de fysiske faciliteter skal kunne holde til aktivitetsniveauet.

 

I takt med at medlemmer opsiger deres medlemsskab, optager Vinterbad Bryggen nye medlemmer fra ventelisten, så vi forbliver ca. 3.200. Det største optag af nye medlemmer kan forventes efter sæsonstart, i oktober og november - efter kontingentopkrævning blandt eksisterende medlemmer. Fordi der løbende optages nye medlemmer, og fordi det er en frivillig forening med få administrative ressourcer, er det desværre ikke muligt at besvare henvendelser om placering på ventelisten. Er man skrevet op på ventelisten, vil man blive tilbudt medlemsskab efter ancienittet. I tidligere sæsoner, inden indførsel af venteliste, var det oftest nogle hundrede medlemmer, der hver sæson valgte ikke at forny deres medlemsskab. Pr. november 2019 er der ca. 400 personer på venteliste. Det koster et engangsbeløb på 250 kr. at blive skrevet op.   

 

Interesserede kan tilmelde sig foreningens venteliste HER.

Nb. Man skal være 18 år for at blive optaget i foreningen.

Personer under 18 år, må gerne deltage på gæstebadedage.

 

Vinterbad Bryggen afholder fortsat gæstebadedag for alle interesserede første søndag i hver måned kl. 13-16 (på nær i januar pga. Nytårshoppet d. 31.12, hvor alle også er velkommen).