HJEMMESIDE-LOGIN

 

Du har som medlem af foreningen din egen profil, hvor du kan opdatere kort og kontaktinfo, betale og se betalingshistorik. Det er også her du har mulighed for at udmelde dig af foreningen. Du kan læse mere uddybende nedenstående:
As a member of our club, you have your own profile, where you can update bankcard and contact information, pay your membership fees and see your payment history. Here you can also cancel your membership. Here's a short explanation to help you navigate your profile:

 

Dit 'Log ind':

Log ind på hjemmesiden ved at trykke på 'Log ind' i højre hjørne og indtast dit Brugernavn og Kodeord. 

Log into the website by clicking 'Log ind' in the top right corner, and enter your username and password.

 

Bookinger:

Her kan du se de arrangementer, du er tilmeldt til. Hvis du f.eks. har tilmeldt dig et gusarrangement, kan du se, hvem der er på deltagerlisten, og det er også her, du skal afmelde dig, hvis du bliver forhindret i at møde op. Der er ofte venteliste på arrangementerne, så afmeld dig hurtigtst muligt, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Here you can see the events your have signed up for. For example, if you've signed up for a gus-event, you can see who is on the attendance list, and you can also cancel your booking here if your plans change. There are often waiting lists for these events, so make sure you cancel as soon as possible if you can't participate.

 

Regninger:

Her kan du se dine betalte og udestående regninger. Hvis der står, du har udestående regninger, skal du trykke på "se" og gå ind og betale din regning med det samme.

Hvis du har spørgsmål til din regning, kan du skrive til os direkte på vinterbadbryggen@gmail.comHusk at skrive dit fulde navn, da det vil gøre det nemmere for os at besvare din forespørgelse.

Here you can see your paid and unpaid fees. If it says that you have 'udestående regninger' (unpaid fees), you need to click on 'se' and pay them immediately. If you have questions about your payments, you can write to vinterbadbryggen@gmail.com. Remember to write your full name so that we can answer your question.

 

Dit betalingskort:

Her har du mulighed for at ændre dine kortoplysninger. Du har også mulighed for at slette dine kortoplysninger og dermed afmelde automatisk betaling så du i fremtiden opkræves manuelt. 

Here you have the possibility to change your bankcard details. You can also delete your card details and cancel 'auto-pay' if you wish to pay manually in future. 

 

Redigér dine data (Ændre indstillinger):

Her kan du ændre dit brugernavn og dine private informationer (hvis du f.eks. skifter adresse, får nyt telefonnummer etc). Det er vigtigt, at du ændrer din email, hvis du får en ny, da al korrespondance mellem dig og klubben foregår via email.

Here you can change your username and your private information like your address, telephone number etc. It's important that you update your email information if you change your email address, as all our correspondance takes place via email. 

 

Ændre kodeord:

Her kan du ændre dit kodeord og se dit brugernavn (brugernavn ændres under 'Ændre indstillinger').

Here you can change your password and see your username. (To change your username, go to 'Ændre indstillinger').

 

Udmeldelse:

Her kan du udmelde dig af Vinterbad Bryggen. Du vil blive bedt om at betale indmeldesesgebyr på ny, hvis du ønsker at melde dig ind igen.

VIGTIGT: Hvis du udmelder dig af foreningen sker det med øjeblikkelig virkning, og du vil derfor ikke have mulighed for at benytte dig af faciliteterne i den resterende del af sæsonen.

Det er ikke muligt at overdrage sit medlemskab til en anden.

Hvis du har en nøgle, bedes du enten klippe den over og smide den ud, eller aflevere den i postkassen i saunavognene. Det er ikke tilladt at overdrage nøglen til andre.

Here you can cancel your membership of Vinterbad Bryggen if you don't wish to be a member anymore. Please be aware that if you wish to become a member again in future, you'll have to pay the registration fee again.

IMPORTANT: If you cancel your membership, it will be effective immediately and you won't have access to our facilities for the rest of the season.

It is not possible to transfer your membership to another person. 

If you have a key-wristband, you should either cut it and throw it away, or return it to the club via the white postboxes in the sauna trailers. You may not give your key to another person.

 

Glemt login:

Tryk på "Log ind" i højre hjørne på hjemmesiden og dernæst 'Glemt login' og indtast din e-mail adresse. 

Forgot your username/password: click 'Log ind' in the top right corner and then 'Glemt Login' and enter your email address.