PRISER OG VILKÅR

 Priser/Price List

Indmeldesgebyr (ved oprettelse)

Registration Fee (one-time payment at registration)

975 kr

Kontingent (betales hver sæson)

Membership fee (per season)

600 kr

 

Har man været udmeldt og ønsker at blive medlem igen, skal man betale indmeldelsesgebyr på ny.

Det er ikke muligt at være passivt medlem.

 

Betingelser vedr. automatisk opkrævning af kontingent

Forbehold: 

Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

 

Abonnementsvilkår:

  • Det er en forudsætning for medlemskabet af Vinterbad Bryggen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Vinterbad Bryggen og Nets.
  • I forbindelse med din første betaling godkender du, at Vinterbad Bryggen fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Vinterbad Bryggen.
  • Beløbet du skal betale for medlemskabet af Vinterbad Bryggen trækkes automatisk via dit betalingskort.
  • Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abbonnoment.
  • Vinterbad Bryggen benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
  • Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Vinterbad Bryggen, men hos Dibs.
  • Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper abn. ved at kontakte foreningen.
  • Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Vinterbad Bryggen påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på www.vinterbadbryggen.dk, klik på "Betalingskort".
  • Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Vinterbad Bryggens hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

 

Kvittering:

Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

 

Fortrydelsesret:

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

Reklamationsret:

Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

 

Medlemmets ansvar:

Vinterbad Bryggen forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling,og hvis der sker misligehold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring af armbånd.