Handelsbetingelser

Betingelser vedr. indmeldelse og automatisk opkrævning af kontingent
FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Vinterbad Bryggen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Vinterbad Bryggen og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Vinterbad Bryggen fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Vinterbad Bryggen

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Vinterbad Bryggen trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abbonnoment.

Vinterbad Bryggen benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Vinterbad Bryggen, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du stopper abn. ved at kontakte klubben.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Vinterbad Bryggen påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på www.vinterbadbryggen.dk, klik på "Betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Vinterbad Bryggens hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Vinterbad Bryggen forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling,og hvis der sker misligehold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.