Driftsinformation

Kontakt til driftsgruppen

Driftsproblemer (fx. dørhåndtag falder af, sauna virker ikke osv.) meldes til drift@vinterbadbryggen.com

Driftsgruppen kan ikke besvare spørgsmål om medlemskab, betaling, levering af armbånd, mistet armbånd osv. Skriv til vinterbadbryggen@gmail.com, eller vinterbadbryggennoegle@gmail.com, hvis spørgsmålet handler om dit nøglearmbånd. 

Hvis dit spørgsmål handler om temperaturen i saunaen, så læs venligst følgende inden du skriver:

Saunaernes ‘boosterknap’ aktiveres igen. Saunaerne tænder automatisk inden kl. 6 og slukker automatisk kl. 22. Ovnene er indstillet til at holde en temperatur ca. 20 grader under det maksimalt mulige (svarer til ca. 65-70 grader på vægtermometret). Temperaturen hæves til det maksimale (ca. 85-90 grader), når der trykkes på boosterknappen - den er placeret udenfor hver sauna, på skabet overfor bruserummet. 60 minutter efter der senest er trykket på boosterknappen, falder temperaturen automatisk tilbage til det lavere niveau. Så hvis knappen trykkes på minimum en gang i timen, forbliver temperaturen på det højeste niveau. Derfor: Hvis du synes, at saunaen virker kold, så tjek om den er boostet ved at trykke på knappen.

 

Contact our Operations Group (Driftsgruppen)

In case of operational problems (eg. door handle has fallen off, sauna doesn't work) write to drift@vinterbadbryggen.com

Driftsgruppen cannot answer questions about membership, payments, delivery of wristbands, lost/damaged wristbands etc. Write to vinterbadbryggen@gmail.com, or vinterbadbryggennoegle@gmail.com, if your enquiry is about your wristband.

If your question is concerning the sauna temperature, please read the following before you write to us:

The saunas’ ‘booster button’ is activated again. The saunas turn on automatically before 6am and turn off automatically at 10pm. They are set to keep a temperature of approx. 20°C under the maximum (ie. 65-70°C on the wall thermometer). The temperature increases to the maximum of 85-90°C when the booster button is pressed. The button is outside the sauna room, on the cupboard opposite the shower. After an hour, the temperature will fall back to 65-70°C. Therefore, if the button is pressed once per hour, the temperature will stay around 85-90°C. Therefore: if you think the sauna seems a bit cold, check that the booster button has been pressed!