Inkaldelse til generalforsamling 2015

13. april 2015 10:18 , af Vinterbad Bryggen

Kære medlemmer,

HUSK AT VI HAR GENERALFORSAMLING PÅ ONSDAG DEN 15.april 19-21.00.

Mødet holdes i lokalet "Lysthuset" på Kulturhuset Islands Brygge

Meld jer meget gerne til på facebook: https://www.facebook.com/events/1403538216622698

På Generalforsamlingen SKAL der findes flere medlemmer der vil deltage i bestyrelses arbejde. Så overvej lige om du vil stille op til bestyrelsen, eller give et nap med som frivillig til vores arrangementer mv.

Bestyrelses arbejde indbefatter bestyrelsesmøde 1 gang om måneden. Det forventes samtidigt at du indimellem kan deltage i div. arrangementer som eks. gæstebadning.
Vi fordeler normalt opgaverne imellem os men hjælper hinanden på kryds og tværs i bestyrelsen.
Bestyrelses arbejde indbefatter IKKE rengøring eller nøgle udlevering.
Personlige egenskaber kunne eks. være at
det er naturligt for dig at tage ansvar og du følger tingene til dørs. 
Du er aktiv i klubben, nærværende og engageret.
Du tager initiativ og har lysten til at gøre vinterbad bryggen til et endnu bedre sted. 
Pt. mangler der bestyrelsesmedlemmer der har interesse inden for kommunikation, events, politisk arbejde/fond ansøgning osv.

Dagsorden til generalforsamling: 

1) Valg af ordstyrer og referant
2) Formandens beretning + diskussion af saunakultur og indput til nyt anlæg/faciliteter på Havnebadet
3) Godkendelse af foreningens regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Ændringer til vedtægterne
6) Valg til bestyrelsen
7) evt.

Udover ovenstående dagsorden får I mulighed for at diskutere og sætte retningslinjer for sauna-kulturen, så vi fortsat har nogle saunaer alle kan lide at komme i.

I vil også høre om mere om vores fondsøgning til at opgradere Havnebadet med faciliteter til vinterbadning (BIG's flotte skitser til anlægget) og sætte jeres aftryk på anlægget.

De bedste hilsner
Bestyrelsen Vinterbad Bryggen