Info før sæsonstart og lidt om helårsbad

28. september 2015 16:36 , af Vinterbad Bryggen

Juhuuuu endelig starter sæsonen igen og vi skal bade og svede! – her er lidt nyt fra bestyrelsen

D. 1. oktober kl. 16 skulle saunaerne gerne være klar. Vi håber at en masse af jer har lyst til at deltage i fælleshop kl. 18. Der vil være saunagus og dejlig varm suppe. Se mere om arrangementet på hjemmesiden og Facebook.

At få alt klart til sæsonstart er kun baseret på vores frivillige arbejdskraft, så hjælp til hvor I kan og bær over med os hvis det tager lidt tid at få alt op at køre. Ved sæsonstart kommer der altid mange nye medlemmer.

Husk at hjælpe de nye medlemmer ind i foreningens kultur og hjælp dem med at føle sig godt tilpas.

Nyheder:

  • Vi har skiftet nyhedsbrevet ud med info fra bestyrelsen 3 gange pr. sæson. Al anden info finder I på www.vinterbadbryggen.com eller ved at spørge andre medlemmer i saunaen og på facebookgruppen Vinterbadbryggen.

  • Som mange af jer ved har vi fået tilsagn om en stor slat penge til et helårsbad på Bryggen. Det har krævet hårdt arbejde og vi er glade! Læs side 2 hvis I vil have lidt info om det projekt.

  • I foråret tog bestyrelsen og en række medlemmer opsynsbevis. Dette betyder at vi selv kan stå for opsyn på gæstebadedage og andre arrangementer. I denne sæson vil der være gæstebadedag den 1. søndag i måneden, så hiv fat i venner og bekendte der har lyst til en badetur. Som noget nyt vil vi også lave en badeevent som er målrettet børn der vil prøve at vinterbade. Det bliver søndag d. 8. november at vi prøver dette første gang.

  • Bestyrelsen har besluttet at bruge penge på at få renset bassinet for alger. Dette gøres af professionelle på et udvalgt tidspunkt i løbet af efteråret. Tidspunktet vælges efter vandets temperatur og skulle gerne betyde at der ikke kommer meget algevækst resten af sæsonen.
    Indtil den professionelle rensning må I meget gerne hjælpe med at rense med det net der er ved bassinet.

  • Der arbejdes på at få en ekstra omklædningsvogn stillet op – det kræver fortsat lidt arbejde.

Diverse:

Betalingen skulle gerne glide dejligt nemt i år, hvis I har husket at opdatere jeres betalingsoplysninger på hjemmesiden. Hvis I har problemer i forhold til medlemskab eller kontingent så skriv til vinterbadbryggen@gmail.com. Vi svarer så hurtigt vi kan.

Pas på jeres armbånd, der kan til tider gå et godt stykke tid til man kan få fat I et nyt og det koster 100 kr.. Se hvad du skal gøre ved problemer med dit armbånd her: http://www.vinterbadbryggen.com/noegle

Til sidst en lille formaning om at I husker at lukke lågen til anlægget når I forlader det – anlægget er kun for medlemmer og det er vores ansvar at andre ikke kan gå derind. Derudover udgør det en sikkerhedsrisiko for børn, hunde og fulde folk hvis lågen er åben. Team Bade har også bedt os indskærpe at der ikke må bades ved rødt flag.

Info om helårsbadet på Islandsbrygge
Københavns kommune har besluttet at afsætte 11,7 mio. kr. til at opgradere havnebadet til et helårsbad med bl.a. omklædningsrum og sauna. I bestyrelsen er vi ovenud lykkelige for, at det projekt, vi har kæmpet for siden 2011, endelige er blevet sat på kommunebudgettet. Vi er dog ikke i mål endnu. Hele projektet forventes at koste 30,5 mio. kr. Derfor skal vi nu have fonde til at finansiere resten. En del fonde har allerede vist interesse, men har ikke ville give en endelig garanti før kommune har taget det første skridt og afsat penge til projektet. Derfor venter et par måneders hårdt arbejde med at få fondsfinansieringen endeligt i hus. Vi tror på, at det kan lade sig gøre.
Vi modtager allerede en række spørgsmål fra medlemmer om helårsbadet og hvilken betydning det får for vores klub Vinterbad Bryggen (fx kontingent, adgang, hvornår projektet er færdigt mv.). Vi skal være ærlige at sige, at vi ikke kender svarende på alle spørgsmålene på nuværende tidspunkt. I den kommende tid, skal vi i dialog med kommunen om det videre arbejde med helårsbadet. Vi vil selvfølgelig holde jer løbende orienteret om udviklingen. Og skulle du have lyst til at give en hånd med, er du velkommen til at tage kontakt til os.
En ting er til gengæld sikkert - lige så meget som vi kæmper for et helårsbad, lige så meget værner vi om vores klub.

Fakta om anlægget.
Hjørnestenene i anlægget er:

1) Adgang og rum for alle. Vi har indgået samarbejde med Dansk Handikap Forbund for at realisere en fælles drøm om at gøre Havnebadet på Islands Brygge til det første danske havne- og vinterbadsfacilitet, der kan benyttes af kørestolsbrugere og andre med fysiske handikaps. Desuden har vi fokus på psykisk sårbare og den positive effekt de vil få af vinterbadning.

2) Multifunktionalitet er kodeordet. Det betyder blandt andet er der er et støttepunkt for kajakker og SUP’er udenpå anlægget, så de kan tage sig et hvil på deres rundtur i havnen og at taget er designet til brug for crossfit-klubber, så de kan træne der.

3) Bassin og faciliteter vil fungere som et udvidet skolerum. Skoler og fritidshjem inviteres indenfor i det nye anlæg.
Læs mere og følg med på facebooksiden om Helårsbadet:

https://www.facebook.com/helaarsbadislandsbrygge

Vi glæder os som sindsyge til en ny sæson!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen