Priser:

Sæsonen løber fra 15. september til 15. maj. Saunavogne er til rådighed fra d. 1. oktober til 15. april.

  • Indmeldesgebyr 425 kr.
  • Kontingent 400 kr.
  • 825 kr. i alt for nyt medlem.

Man betaler indmeldesgebyr når man melder sig ind i klubben, derefter kun kontingent som betales een gang per sæson.

Ved udmeldelse skal man betale indmeldelsesgebyr på ny, hvis man ønsker at vende tilbage til klubben.
Ønsker man at holde pause eller være passivt medlem, er det ensbetydende med udmeldelse fra klubben medmindre, at man fortsat betaler sit kontingent.

Man får ikke tilbagebetalt indmeldelsesgebyr ved udmeldelse.

 

Betaling for eksisterende medlemmer:

Der vil blive sendt en opkrævning når vi nærmere os sæsonstart.

- Hvis man står til autotræk, vil ens kontingent automatisk blive trukket.
Man skal altså ikke foretage sig noget, medmindre man ikke ønsker at være medlem længere.
Information om udmeldelse findes under punktet "Log ind".

- Hvis man står til manuel opkrævning, skal man følge de trin der oplyses om i opkrævningsbrevet.

Det vil fremgå tydeligt af opkrævningen, om man står til autotræk eller til manuelt træk.

Betaling for nye medlemmer:

  • Sker automatisk ved indmeldelse.
  • For indmeldelses tryk her.

Betingelser vedr. automatisk opkrævning af kontingent

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Vinterbad Bryggen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Vinterbad Bryggen og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Vinterbad Bryggen fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Vinterbad Bryggen

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Vinterbad Bryggen trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abbonnoment.

Vinterbad Bryggen benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Vinterbad Bryggen, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du stopper abn. ved at kontakte klubben.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Vinterbad Bryggen påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på www.vinterbadbryggen.dk, klik på "Betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Vinterbad Bryggens hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING

Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Vinterbad Bryggen forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling,og hvis der sker misligehold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.